Tegenlicht meetup Apeldoorn

21 februari 2018, van 20:00 tot 22:00, ACEC Gebouw Roggestraat 44 | ACEC Gebouw Roggestraat 44

Tegenlicht MeetUp organiseert een discussiebijeenkomst over “De Donut Economie”

Volgens de Britse econoom Kate Raworth zou onze economie moeten functioneren volgens het model van de donut. Mét groei, maar dan binnen gestelde grenzen. Staat ons economische gedrag in dienst van groei en winst of dient het de mens en planeet? Daarover wisselen wij van gedachten en proberen u te inspireren aan de hand van sprekers en een panel. Wij leggen hierbij een link met Apeldoorn en de verkiezingen.

Sprekers tijdens deze bijeenkomst zijn onder meer Josta van Bockxmeer en Nico Smak. Josta is freelance journalist en zij stelt de Donut theorie voor ons in een structureler, macro-economisch daglicht. Nico Smak is econoom, imagineer, conceptontwikkelaar en ondernemer en kijkt naar dieperliggende processen en dynamieken die voorbij het alledaagse gaan.

In het panel zitten Esref Ocal (PvdA), Stefani Hilferink( VVD), Jan Dirk vd Borg(CDA), Wim Willems(LA) en Detlev Cziesso(GL).

De toegang is gratis maar evt. consumpties moeten worden betaald.