4 november 2014, om 21:30, Randerode, Zuster Meijboomlaan 10, Apeldoorn | Randerode, Zuster Meijboomlaan 10, Apeldoorn

Tafel van 10 Langdurige Zorg en WMO 2015

1382094_324629811012050_1910049812_n

De Pvda Apeldoorn organiseert op dinsdagavond 4 november 2014 voor de derde keer De Tafel van 10, deze keer over de decentralisatie van de langdurige zorg naar gemeenten. De bijeenkomst wordt gehouden in Randerode te Apeldoorn en staat gepland van 19:30 – 21:30 uur. Het karakter van deze bijeenkomst is dat een aantal deskundigen met elkaar in gesprek gaan over dit thema onder leiding van een gespreksleider. Eerder organiseerde de PvdA Apeldoorn al een Tafel van 10 over het thema Werk & Inkomen in Podium Gigant en over het thema jeugdzorg in Real-X. Klik op beide links voor een verslag met foto’s.

1381545_324629894345375_2109860416_n

De Wmo 2015 bevat een nieuwe regeling op basis waarvan de gemeenten verantwoordelijk zijn voor de maatschappelijke ondersteuning van hun inwoners en vervangt o.a. de AWBZ. Gemeenten worden met dit wetsvoorstel verantwoordelijk voor het ondersteunen van de zelfredzaamheid en participatie van mensen met een beperking, chronisch psychische of psychosociale problemen. De ondersteuning moet erop gericht zijn dat mensen zo lang mogelijk in hun eigen leefomgeving kunnen blijven. Voor mensen met psychische of psychosociale problemen of voor mensen die, al dan niet in verband met risico’s voor hun eigen veiligheid als gevolg van huiselijk geweld, de thuissituatie hebben verlaten, voorzien gemeenten in de behoefte aan beschermd wonen en opvang. Dat is ingrijpend en veelomvattend. Deze transitie moet ook gepaard gaan met een inhoudelijke vernieuwing. De PvdA Apeldoorn organiseert daarom de Tafel van 10 over dit thema.

Voor deze Tafel van 10 zullen aanwezig zijn:

Paul Blokhuis                                             Wethouder Gemeente Apeldoorn (ChristenUnie) portefeuille Zorg

Greet Bouman                                           Stimenz

Mechelien Burghout                               Buurtcooperatie Apeldoorn Zuid

Frans Kamsteeg                                        GGNet

Vincent van Oordt                                  Directeur woningcorporatie De Woonmensen

Simone Ruth                                              Mee Veluwe

Klaas Stoter                                                Directeur Thuiszorg Verian

Mient Venema                                           Wmo Adviesraad

Nelleke Vogel                                             Directeur Atlant Zorggroep

Marjolein van de Velde                          Huisarts

 

Gespreksleider Cor Klein Heerenbrinkzal het debat leiden. Vanzelfsprekend is het alle aanwezigen in de zaal toegestaan om tussendoor vragen te stellen.

1378574_324629924345372_614378614_n

Aanmelden voor deze bijeenkomst
Een ieder is welkom om deze Tafel van 10 bij te wonen. De toegang is gratis. Het is wel noodzakelijk om u aan te melden. Aanmelden kan door een e-mail te sturen naar pvda@apeldoorn.nl. Aanmelden is mogelijk tot 28 oktober 2014. Het adres van Randerode is Zuster Meijboomlaan 10,7334 DV Apeldoorn.

Wij zien uit naar een zinvolle en vooral inhoudsvolle bijeenkomst waarbij de deelnemers vanuit verschillende invalshoeken het thema kunnen benaderen. De zaal is open vanaf 19:00.

 

Datum: Dinsdag 4 november 2014
Tijd: 19.30 – 21.30, zaal open om 19.00
Locatie: Randerode, Zuster Meijboomlaan 10, Apeldoorn