30 oktober 2013, Real-X. Sleutelbloemstraat 71A, Apeldoorn | Real-X. Sleutelbloemstraat 71A, Apeldoorn

Tafel van 10 Jeugdzorg

Bij deze nodigen wij u van harte uit voor het bijwonen van De Tafel van 10. De PvdA Apeldoorn organiseert op woensdag 30 oktober 2013 de Tafel van 10 over de decentralisatie van de jeugdzorg naar gemeenten . De bijeenkomst wordt gehouden bij indoor skatepark Real-X in Apeldoorn en staat gepland van 19.30 – 22.00 uur. Het karakter van deze bijeenkomst is dat een aantal deskundigen met elkaar in gesprek gaan over het thema onder leiding van een gesprekleider.

Het jeugdstelsel wordt tussen 2012 en 2015 verbouwd. Omdat het huidige jeugdzorgstelsel te versnipperd is, wordt de gehele jeugdzorg overgeheveld naar gemeenten. Het nieuwe beleid is erop gericht de bestuurlijke en financiële verantwoordelijkheid voor een groot aantal voorzieningen, inclusief de gespecialiseerde jeugdzorg, bij de gemeente neer te leggen. Dat is ingrijpend en veelomvattend. Deze transitie moet ook gepaard gaan met een inhoudelijke vernieuwing. De PvdA Apeldoorn organiseert daarom de Tafel van Tien.
Voor deze Tafel van 10 zullen in ieder geval aanwezig zijn Paul Blokhuis (wethouder gemeente Apeldoorn), Paula Wieggers (Lid Gelderse Provinciale Staten PvdA), Loes Ypma (lid Tweede Kamer PvdA), Joost van Niekerk (huisarts), Saskia Blom (Centrum voor Jeugd en Gezin), Theo Dhuyvetter (Bureau Jeugdzorg) en Taco van Lent (GGZ). Gespreksleider Cor Klein Heerenbrink zal het debat leiden.

Wij stellen het op prijs als u van tevoren laat weten of u aanwezig bent. U kunt dit doen door een e-mail te sturen naar aanmelden@tombrands.nl. Wij zien uit naar een zinvolle en vooral inhoudsvolle bijeenkomst waarbij de deelnemers vanuit verschillende invalshoeken het thema kunnen benaderen.

 

Wij zien u graag op 30 oktober a.s. bij Real-X in Apeldoorn. Het adres is Sleutelbloemstraat 71A in Apeldoorn. De zaal is open vanaf 19.00 uur en u bent vanaf dat tijdstip van harte welkom!

De fractie en het bestuur van de PvdA Apeldoorn

* Foto’s van de vorige Tafel van 10 in februari over het thema Werk en Inkomen kunt u HIER bekijken.