4 december 2013, ACEC Café | ACEC Café

Ledenvergadering gemeenteraadsverkiezingen

Het afdelingsbestuur van de PvdA Apeldoorn organiseert op woensdag 4 december 2013 een ledenvergadering waarin het de definitieve ontwerp-kandidatenlijst alsmede het ontwerp-verkiezingsprogramma ter vaststelling aan de leden voorlegt. De ledenvergadering besluit tevens of en met welke partijen een eventuele lijstverbinding zal worden aangegaan. Alle Apeldoornse PvdA-leden hebben inmiddels per e-mail of per post een uitnodiging met de bijbehorende stukken ontvangen.

De afgelopen maanden is hard gewerkt aan het ontwerp-verkiezingsprogramma en de ontwerp-kandidatenlijst, maar ook aan de voorbereidingen voor de campagne. Hierbij een overzicht van de verschillende commissies.

Kandidaatstellingcommissie
Piet Bijl (voorzitter)
Ali Wolves
Yasemin Cegerek
Harry Vos
Martin de Jong
(met ondersteuning van onze secretaris, Martine Berends)

Verkiezingsprogrammacommissie
Tom Brands (trekker)
Marga Jonkman
Chris Schouten
Jasper van Alten
Jolanda Reitsma
Rens Smit
Marten Ferwerda

Verkiezingscampagnecommissie
Dirk Westerhof (trekker)
Jurgen Klunder
Tom Brands
Ajla Mandic
Ilse de Graaf
Chris Schouten
Marga Jonkman