PvdA Apeldoorn

Welkom op de website van de PvdA afdeling Apeldoorn. U kunt het menu boven aan de pagina gebruiken voor informatie over onze lokale afdeling. Het menu onder aan de pagina verwijst u door naar algemene informatie van de PvdA. Op deze pagina treft u het laatste nieuws.


Meerderheid Raad wil alleen dure woningen Villahoeve Groot Zonnehoeve

door Ties Stam op 15 september 2017

Voor het gebied Groot Zonnehoeve zijn al meer dan 10 jaar geleden plannen gemaakt, die in de loop der tijd regelmatig zijn aangepast. Groot Zonnehoeve is opgedeeld in een aantal deelgebieden, waaronder Villahoeve. Dit deelgebied wordt vervolgens in een aantal fases tot ontwikkeling gebracht. Oorspronkelijk was het plan dat er kavels bestemd voor dure woningen

lees verder »

Actualiteitsvragen over puinhoop in leerlingenvervoer

door Marga Jonkman op 12 september 2017

Komende donderdag 14 september 2017 tijdens de eerste raadsvergadering na het zomerreces is de PvdA genoodzaakt om wederom vragen te stellen over de puinhoop met betrekking tot het leerlingenvervoer in de regio Apeldoorn. Er zijn nog steeds grote problemen met PlusOV, niet alleen voor nieuwe reizigers, maar ook voor de kinderen die er vorig jaar gebruik van

lees verder »

Schriftelijke vragen over regenboogzebrapad

door Redactie op 12 september 2017
Foto Regenboogzebrapad in Arnhem

“Homo-emancipatie is nog steeds een onderwerp van gesprek omdat er in de samenleving nog geen gelijkwaardigheid van burgers is. Zolang er nog geen gelijkwaardigheid is, is het goed om via verschillende manieren aandacht te blijven vragen voor dit probleem. Een zebrapad, een vlag of schriftelijke vragen van een politieke partij lossen deze ongelijkheid natuurlijk niet

lees verder »

Nieuwe fractievertegenwoordiger

door Redactie op 8 september 2017
Foto Martine Berends

Per vandaag stopt Ilse de Graaf als fractievertegenwoordiger bij PvdA Apeldoorn vanwege persoonlijke redenen. Ilse heeft acht jaar deel uit gemaakt van de fractie als raadslid en fractievertegenwoordiger. Wij betreuren haar besluit om te stoppen en zullen haar bevlogenheid en warmte missen. Martine Berends zal vanaf vandaag onze nieuwe fractievertegenwoordiger zijn. We kennen Martine al

lees verder »

Knelpunten in de sociale huursector

door Ilse de Graaf op 22 augustus 2017

De fractie van de PvdA Apeldoorn is geschrokken van het bericht in de Stentor van zaterdag 19 augustus. Daarin staat dat corporaties overwegen om de huren van de laagste sociale huurcategorie te verhogen. Dit met als doel dat er meer woningen beschikbaar komen voor de midden categorie sociale huurwoningen (€586,- tot €628,-). In de antwoorden

lees verder »

De blik vooruit!

door Tom Brands op 2 juli 2017

Op 21 maart 2018 zijn er weer gemeenteraadsverkiezingen. En daar gaan heel wat voorbereidende werkzaamheden aan vooraf. Parallel daar aan gebeurt er veel binnen en buiten de partij. De PvdA was de laatste weken voor de zomervakantie veel in het nieuws. Een aantal demissionair bewindslieden, met name Lodewijk Asscher, vindt mogelijkheden om in hun tijdelijke

lees verder »

Extra aandacht van de raad voor Passend Onderwijs

door Chris Schouten op 26 juni 2017

In de Politieke Markt Apeldoorn (PMA) van donderdag 22 juni jl. was één van de onderwerpen een raadsinitiatiefvoorstel van D66 (dhr. Wenzkowski) en CDA (dhr. Wegman) met betrekking tot hun rapportage over het Passend Onderwijs. Het voorstel draagt het college op om – waar van toepassing – in het vaste overleg met de Samenwerkingsverbanden Primair

lees verder »

Transformatieagenda? Nooit van gehoord!

door Chris Schouten op 18 juni 2017

De gemeente Apeldoorn wil in een aantal jaren toegroeien naar een situatie waarin zijn inwoners zoveel mogelijk per stadsdeel en dorp, voorzieningen krijgen aangeboden. Aanbieders van voorzieningen krijgen duidelijke opdrachten en moeten nauw samenwerken uitgaande van de vraag naar ondersteuning in dat stadsdeel/dorp. Er is een nauwe afstemming met het stadsdeelgericht werken dat de gemeente

lees verder »

Kidskaart beschikbaar voor alle Apeldoornse kinderen in armoede

door Redactie op 16 juni 2017

De Kidskaart wordt nog dit jaar beschikbaar gesteld voor gezinnen met een laag inkomen. Een motie van de PvdA-fractie werd tijdens de behandeling van de voorjaarsnota unaniem aangenomen door de gemeenteraad. De kosten worden gedekt door de zogenaamde Klijnsma-gelden die bedoeld zijn om de armoede onder kinderen te bestrijden. Het college van B. en W.

lees verder »

De PvdA Social Club. Leuk, gezellig en leerzaam!

door Tom Brands op 15 juni 2017

Gisteravond vond de Social Club plaats bij Real-X. Een bijeenkomst georganiseerd door de PvdA Apeldoorn voor zowel leden als niet-leden. Alle leden waren welkom en zijn gevraagd om mensen mee te nemen. Al eerder organiseerden we een social club bijeenkomst in de Finnegan’s en Klein Berlijn en nu dus bij ons vertrouwde Real-X van Jolien.

lees verder »

Lees de nieuwsbrief van de PvdA Apeldoorn

door Redactie op 14 juni 2017

Onze nieuwsbrief, de koerier, is daar. U kunt hem hier bekijken.

lees verder »

Lokaal en landelijk

door Tom Brands op 14 juni 2017

Dat de PvdA in 2012 verantwoordelijkheid heeft genomen door te regeren, water bij de wijn te doen en daarna genadeloos is afgestraft door de kiezer, heeft een diepe indruk gemaakt op de partijen die nu proberen een nieuwe regering te vormen. Blijf bij je idealen en standpunten, want anders… Een les die de PvdA met

lees verder »

Rode accenten in de voorjaarsnota

door Johan Kruithof op 12 juni 2017

De gemeentelijke voorjaarsnota wordt deze week besproken. In deze nota, met de naam Doorbraaknota, geeft het College op hoofdlijnen aan wat er het komend jaar kan en moet gebeuren in de stad en de dorpen. Je zou denken dat dat taaie kost is, gedoe in het stadhuis. Je zou kunnen denken dat het niets te maken heeft met wat

lees verder »

Lokale democratie; Luisteren, wikken en wegen. En een besluit nemen.

door Marga Jonkman op 5 juni 2017

Wat me opviel in de voorjaarsnota is de beschrijving dat het overgrote deel van de bevolking tevreden is met de democratie. Er is veel belangstelling voor de politieke debatten. We zien dat ook in Apeldoorn de cursus politiek actief druk wordt bezocht. Maar er is minder vertrouwen in de politici; “politici luisteren niet, zijn weinig

lees verder »

Algemene beschouwingen Voorjaarsnota 2018 – 2021

door Marga Jonkman op 4 juni 2017

Op donderdag 1 juni waren de Algemene Beschouwingen, waarbij de Apeldoornse gemeenteraadsfracties reageerden op de Voorjaarsnota van 2017. Eerlijk is eerlijk; het is een mooi stuk proza geworden met fraaie beschouwingen. Ik doe het de schrijver niet na. Ik wil eerst een blik op de afgelopen jaren werpen en me daarna verder verdiepen in de

lees verder »

Kindertelefoon krijgt steun

door Marga Jonkman op 17 mei 2017

Afgelopen week heeft de PvdA Apeldoorn een oproep aan onze landelijke tweede Kamerfractie (Henk Nijboer) gesteund. Hierin wordt gevraagd om de kindertelefoon te helpen. Dit omdat zij door gefragmenteerde en onduidelijke financiering verloren dreigde te gaan. Vanmiddag heeft staatssecretaris van Rijn een brief gestuurd naar de Tweede Kamer, waarin hij uitspreekt de Kindertelefoon te gaan

lees verder »

Hoe zit het nu met Luchthaven Teuge?

door Ties Stam op 17 mei 2017

De laatste tijd is de luchthaven Teuge regelmatig in het nieuws geweest, met name de verontrusting over toename van geluidshinder. Hoe komt dit en wat is er gebeurd of veranderd? De meeste verwarring en verontrusting is ontstaan door een fout van het ministerie van I&M (Infrastructuur en Milieu). Vanaf 2010 zijn namelijk niet meer het

lees verder »

Marga Jonkman lijsttrekker PvdA Apeldoorn

door Redactie op 16 mei 2017

Marga Jonkman is de lijsttrekker van de PvdA Apeldoorn bij de gemeenteraadsverkiezingen op 21 maart 2018. Jonkman was de enige kandidaat voor de functie en was ook tijdens de gemeenteraadsverkiezingen in 2014 lijsttrekker. Jonkman is fractievoorzitter van de Apeldoornse PvdA-fractie en daarnaast jeugdpsycholoog. Ze zit sinds 2002 in de Apeldoornse gemeenteraad. De leden van de

lees verder »

Goedkope huizen voor starters ‘bijna uitverkocht’

door Ilse de Graaf op 10 mei 2017

PvdA Apeldoorn heeft schriftelijke vragen gesteld over de krapte op de woningmarkt Koopwoningen Starters vinden steeds moeilijker een huis. Vooral koopwoningen tot 200.000 euro raken op, constateert De Hypotheekshop. In april stonden er op Funda 35.000 woningen in de categorie van 100.000 tot 200.000 euro. Een jaar eerder waren dat er nog 55.000. Ook het aantal hypotheekaanvragen

lees verder »

Dure woningen in het Vlijtsepark

door Ties Stam op 4 mei 2017

En waarom de PvdA tegen stemde Onlangs werd de woningbouwlocatie Vlijtsepark besproken door de gemeenteraad. Het Vlijtsepark gebied bestaat uit de Remeha locatie, de voormalige Kwekerij en Zwitsalpark/Zwitsal. In 2013 is hiervoor door de gemeenteraad het kader vastgesteld voor wat betreft de woningbouw, waarbij de Remeha locatie een particuliere ontwikkeling is van een ontwikkelaar. In dit

lees verder »

PvdA Apeldoorn stelt vragen over bezetting ambulances

door Chris Schouten op 19 april 2017

De Regionale Ambulance Voorziening (RAV) is een voorziening die wordt gefinancierd door de zorgverzekeraars. Fred Seifert, bestuurder van de FNV-bond Zorg en Welzijn, waarschuwt deze week voor problemen die de komende maanden zullen voordoen, met de bezetting van de ambulances door verpleegkundig personeel in Utrecht, Rotterdam en Den Haag (Skipr, 9 april). Ook elders dreigen

lees verder »

Financiering boven-regionale voorzieningen jeugdzorg

door Chris Schouten op 7 april 2017

Tijdens de raadsvergadering van 6 april 2017 heeft de PvdA Apeldoorn actualiteitsvragen gesteld over financiering van boven-regionale voorzieningen in jeugdzorg. Afgelopen week werd namelijk bekend dat sommige gemeenten veel geld kwijt zijn door het – uit eigen gemeentelijk budget – financieren van jeugdzorginstellingen voor kinderen uit andere gemeenten (bron: De Stentor, 3-4-2017). Dit roept bij

lees verder »