PvdA Apeldoorn

Welkom op de website van de PvdA afdeling Apeldoorn. U kunt het menu boven aan de pagina gebruiken voor informatie over onze lokale afdeling. Het menu onder aan de pagina verwijst u door naar algemene informatie van de PvdA. Op deze pagina treft u het laatste nieuws.


De blik vooruit!

door Tom Brands op 2 juli 2017

Op 21 maart 2018 zijn er weer gemeenteraadsverkiezingen. En daar gaan heel wat voorbereidende werkzaamheden aan vooraf. Parallel daar aan gebeurt er veel binnen en buiten de partij. De PvdA was de laatste weken voor de zomervakantie veel in het nieuws. Een aantal demissionair bewindslieden, met name Lodewijk Asscher, vindt mogelijkheden om in hun tijdelijke

lees verder »

Extra aandacht van de raad voor Passend Onderwijs

door Chris Schouten op 26 juni 2017

In de Politieke Markt Apeldoorn (PMA) van donderdag 22 juni jl. was één van de onderwerpen een raadsinitiatiefvoorstel van D66 (dhr. Wenzkowski) en CDA (dhr. Wegman) met betrekking tot hun rapportage over het Passend Onderwijs. Het voorstel draagt het college op om – waar van toepassing – in het vaste overleg met de Samenwerkingsverbanden Primair

lees verder »

Transformatieagenda? Nooit van gehoord!

door Chris Schouten op 18 juni 2017

De gemeente Apeldoorn wil in een aantal jaren toegroeien naar een situatie waarin zijn inwoners zoveel mogelijk per stadsdeel en dorp, voorzieningen krijgen aangeboden. Aanbieders van voorzieningen krijgen duidelijke opdrachten en moeten nauw samenwerken uitgaande van de vraag naar ondersteuning in dat stadsdeel/dorp. Er is een nauwe afstemming met het stadsdeelgericht werken dat de gemeente

lees verder »

Kidskaart beschikbaar voor alle Apeldoornse kinderen in armoede

door Redactie op 16 juni 2017

De Kidskaart wordt nog dit jaar beschikbaar gesteld voor gezinnen met een laag inkomen. Een motie van de PvdA-fractie werd tijdens de behandeling van de voorjaarsnota unaniem aangenomen door de gemeenteraad. De kosten worden gedekt door de zogenaamde Klijnsma-gelden die bedoeld zijn om de armoede onder kinderen te bestrijden. Het college van B. en W.

lees verder »

De PvdA Social Club. Leuk, gezellig en leerzaam!

door Tom Brands op 15 juni 2017

Gisteravond vond de Social Club plaats bij Real-X. Een bijeenkomst georganiseerd door de PvdA Apeldoorn voor zowel leden als niet-leden. Alle leden waren welkom en zijn gevraagd om mensen mee te nemen. Al eerder organiseerden we een social club bijeenkomst in de Finnegan’s en Klein Berlijn en nu dus bij ons vertrouwde Real-X van Jolien.

lees verder »

Lees de nieuwsbrief van de PvdA Apeldoorn

door Redactie op 14 juni 2017

Onze nieuwsbrief, de koerier, is daar. U kunt hem hier bekijken.

lees verder »

Lokaal en landelijk

door Tom Brands op 14 juni 2017

Dat de PvdA in 2012 verantwoordelijkheid heeft genomen door te regeren, water bij de wijn te doen en daarna genadeloos is afgestraft door de kiezer, heeft een diepe indruk gemaakt op de partijen die nu proberen een nieuwe regering te vormen. Blijf bij je idealen en standpunten, want anders… Een les die de PvdA met

lees verder »

Rode accenten in de voorjaarsnota

door Johan Kruithof op 12 juni 2017

De gemeentelijke voorjaarsnota wordt deze week besproken. In deze nota, met de naam Doorbraaknota, geeft het College op hoofdlijnen aan wat er het komend jaar kan en moet gebeuren in de stad en de dorpen. Je zou denken dat dat taaie kost is, gedoe in het stadhuis. Je zou kunnen denken dat het niets te maken heeft met wat

lees verder »

Lokale democratie; Luisteren, wikken en wegen. En een besluit nemen.

door Marga Jonkman op 5 juni 2017

Wat me opviel in de voorjaarsnota is de beschrijving dat het overgrote deel van de bevolking tevreden is met de democratie. Er is veel belangstelling voor de politieke debatten. We zien dat ook in Apeldoorn de cursus politiek actief druk wordt bezocht. Maar er is minder vertrouwen in de politici; “politici luisteren niet, zijn weinig

lees verder »

Algemene beschouwingen Voorjaarsnota 2018 – 2021

door Marga Jonkman op 4 juni 2017

Op donderdag 1 juni waren de Algemene Beschouwingen, waarbij de Apeldoornse gemeenteraadsfracties reageerden op de Voorjaarsnota van 2017. Eerlijk is eerlijk; het is een mooi stuk proza geworden met fraaie beschouwingen. Ik doe het de schrijver niet na. Ik wil eerst een blik op de afgelopen jaren werpen en me daarna verder verdiepen in de

lees verder »

Kindertelefoon krijgt steun

door Marga Jonkman op 17 mei 2017

Afgelopen week heeft de PvdA Apeldoorn een oproep aan onze landelijke tweede Kamerfractie (Henk Nijboer) gesteund. Hierin wordt gevraagd om de kindertelefoon te helpen. Dit omdat zij door gefragmenteerde en onduidelijke financiering verloren dreigde te gaan. Vanmiddag heeft staatssecretaris van Rijn een brief gestuurd naar de Tweede Kamer, waarin hij uitspreekt de Kindertelefoon te gaan

lees verder »

Hoe zit het nu met Luchthaven Teuge?

door Ties Stam op 17 mei 2017

De laatste tijd is de luchthaven Teuge regelmatig in het nieuws geweest, met name de verontrusting over toename van geluidshinder. Hoe komt dit en wat is er gebeurd of veranderd? De meeste verwarring en verontrusting is ontstaan door een fout van het ministerie van I&M (Infrastructuur en Milieu). Vanaf 2010 zijn namelijk niet meer het

lees verder »

Marga Jonkman lijsttrekker PvdA Apeldoorn

door Redactie op 16 mei 2017

Marga Jonkman is de lijsttrekker van de PvdA Apeldoorn bij de gemeenteraadsverkiezingen op 21 maart 2018. Jonkman was de enige kandidaat voor de functie en was ook tijdens de gemeenteraadsverkiezingen in 2014 lijsttrekker. Jonkman is fractievoorzitter van de Apeldoornse PvdA-fractie en daarnaast jeugdpsycholoog. Ze zit sinds 2002 in de Apeldoornse gemeenteraad. De leden van de

lees verder »

Goedkope huizen voor starters ‘bijna uitverkocht’

door Ilse de Graaf op 10 mei 2017

PvdA Apeldoorn heeft schriftelijke vragen gesteld over de krapte op de woningmarkt Koopwoningen Starters vinden steeds moeilijker een huis. Vooral koopwoningen tot 200.000 euro raken op, constateert De Hypotheekshop. In april stonden er op Funda 35.000 woningen in de categorie van 100.000 tot 200.000 euro. Een jaar eerder waren dat er nog 55.000. Ook het aantal hypotheekaanvragen

lees verder »

Dure woningen in het Vlijtsepark

door Ties Stam op 4 mei 2017

En waarom de PvdA tegen stemde Onlangs werd de woningbouwlocatie Vlijtsepark besproken door de gemeenteraad. Het Vlijtsepark gebied bestaat uit de Remeha locatie, de voormalige Kwekerij en Zwitsalpark/Zwitsal. In 2013 is hiervoor door de gemeenteraad het kader vastgesteld voor wat betreft de woningbouw, waarbij de Remeha locatie een particuliere ontwikkeling is van een ontwikkelaar. In dit

lees verder »

PvdA Apeldoorn stelt vragen over bezetting ambulances

door Chris Schouten op 19 april 2017

De Regionale Ambulance Voorziening (RAV) is een voorziening die wordt gefinancierd door de zorgverzekeraars. Fred Seifert, bestuurder van de FNV-bond Zorg en Welzijn, waarschuwt deze week voor problemen die de komende maanden zullen voordoen, met de bezetting van de ambulances door verpleegkundig personeel in Utrecht, Rotterdam en Den Haag (Skipr, 9 april). Ook elders dreigen

lees verder »

Financiering boven-regionale voorzieningen jeugdzorg

door Chris Schouten op 7 april 2017

Tijdens de raadsvergadering van 6 april 2017 heeft de PvdA Apeldoorn actualiteitsvragen gesteld over financiering van boven-regionale voorzieningen in jeugdzorg. Afgelopen week werd namelijk bekend dat sommige gemeenten veel geld kwijt zijn door het – uit eigen gemeentelijk budget – financieren van jeugdzorginstellingen voor kinderen uit andere gemeenten (bron: De Stentor, 3-4-2017). Dit roept bij

lees verder »

Algemene ledenvergadering bij Zuid doet Samen

door Willy Kreeftenberg op 29 maart 2017

Op maandagavond 27 maart vond de algemene ledenvergadering van de PvdA afdeling Apeldoorn plaats in Ons Honk aan de Sperwerlaan te Apeldoorn-Zuid. De bijeenkomst werd goed bezocht; rond de 35 leden waren aanwezig. Fractievoorzitter Marga Jonkman trapte af met een terugblik op de verkiezingen en de teleurstellende verkiezingsuitslag. Er kwamen diverse oproepen van de leden, zoals

lees verder »

Stel je kandidaat voor de Apeldoornse gemeenteraad namens de PvdA

door Redactie op 28 maart 2017

Op 21 maart 2018 zijn de gemeenteraadsverkiezingen in Apeldoorn. Voor de periode 2018-2022 is de PvdA op zoek naar volksvertegenwoordigers in de Apeldoornse gemeenteraad. Raadsleden van de PvdA bouwen dagelijks aan een eerlijke samenleving, waarin iedereen de kans krijgt het beste uit zichzelf te halen. Ze strijden voor goed werk, goed onderwijs en goede zorg.

lees verder »

Beginnen met bouwen

door Marga Jonkman op 19 maart 2017

Al drie keer begon ik aan het schrijven van een stukje over de verkiezingsuitslag van 15 maart. Ik kreeg geen letter op papier en uit frustratie ben ik toen maar naar de ledenraad van de PvdA in Utrecht gegaan. Ik kwam daar enkele Apeldoorners, waaronder onze campagneleider Dirk Westerhof tegen. In Utrecht liepen vele PvdA

lees verder »

Een harde slag, maar niet verslagen!

door Ties Stam op 18 maart 2017

Na deze rampzalig verlopen verkiezingen, hebben we allemaal een paar dagen nodig gehad om dit te verwerken. Ik had wel gerekend op een flink verlies, maar zo’n keiharde afstraffing voelt onverdiend aan voor ons. Deze slag hebben we verloren, maar daarom zijn we nog niet verslagen! Door deze nederlaag zullen we niet in een hoekje

lees verder »

Ties Stam beste politicus van Apeldoorn

door Natascha van den Berg op 9 maart 2017

Op donderdag 9 maart 2017 heeft RTV Apeldoorn ons raadslid Ties Stam verkozen tot beste politicus van Apeldoorn. We zijn er trots dat Ties die prijs gewonnen heeft en feliciteren hem hiermee heel hartelijk! Tot beste fractievertegenwoordiger is Mariette Buitenhuis (D66) uitgeroepen. Ook voor haar de allerbeste wensen! De redacteuren en verslaggevers van het politieke

lees verder »