PvdA Apeldoorn

Welkom op de website van de PvdA afdeling Apeldoorn. U kunt het menu boven aan de pagina gebruiken voor informatie over onze lokale afdeling. Het menu onder aan de pagina verwijst u door naar algemene informatie van de PvdA. Op deze pagina treft u het laatste nieuws.


PvdA Apeldoorn stelt vragen over bezetting ambulances

door Chris Schouten op 19 april 2017

De Regionale Ambulance Voorziening (RAV) is een voorziening die wordt gefinancierd door de zorgverzekeraars. Fred Seifert, bestuurder van de FNV-bond Zorg en Welzijn, waarschuwt deze week voor problemen die de komende maanden zullen voordoen, met de bezetting van de ambulances door verpleegkundig personeel in Utrecht, Rotterdam en Den Haag (Skipr, 9 april). Ook elders dreigen

lees verder »

Financiering boven-regionale voorzieningen jeugdzorg

door Chris Schouten op 7 april 2017

Tijdens de raadsvergadering van 6 april 2017 heeft de PvdA Apeldoorn actualiteitsvragen gesteld over financiering van boven-regionale voorzieningen in jeugdzorg. Afgelopen week werd namelijk bekend dat sommige gemeenten veel geld kwijt zijn door het – uit eigen gemeentelijk budget – financieren van jeugdzorginstellingen voor kinderen uit andere gemeenten (bron: De Stentor, 3-4-2017). Dit roept bij

lees verder »

Algemene ledenvergadering bij Zuid doet Samen

door Willy Kreeftenberg op 29 maart 2017

Op maandagavond 27 maart vond de algemene ledenvergadering van de PvdA afdeling Apeldoorn plaats in Ons Honk aan de Sperwerlaan te Apeldoorn-Zuid. De bijeenkomst werd goed bezocht; rond de 35 leden waren aanwezig. Fractievoorzitter Marga Jonkman trapte af met een terugblik op de verkiezingen en de teleurstellende verkiezingsuitslag. Er kwamen diverse oproepen van de leden, zoals

lees verder »

Stel je kandidaat voor de Apeldoornse gemeenteraad namens de PvdA

door Redactie op 28 maart 2017

Op 21 maart 2018 zijn de gemeenteraadsverkiezingen in Apeldoorn. Voor de periode 2018-2022 is de PvdA op zoek naar volksvertegenwoordigers in de Apeldoornse gemeenteraad. Raadsleden van de PvdA bouwen dagelijks aan een eerlijke samenleving, waarin iedereen de kans krijgt het beste uit zichzelf te halen. Ze strijden voor goed werk, goed onderwijs en goede zorg.

lees verder »

Beginnen met bouwen

door Marga Jonkman op 19 maart 2017

Al drie keer begon ik aan het schrijven van een stukje over de verkiezingsuitslag van 15 maart. Ik kreeg geen letter op papier en uit frustratie ben ik toen maar naar de ledenraad van de PvdA in Utrecht gegaan. Ik kwam daar enkele Apeldoorners, waaronder onze campagneleider Dirk Westerhof tegen. In Utrecht liepen vele PvdA

lees verder »

Een harde slag, maar niet verslagen!

door Ties Stam op 18 maart 2017

Na deze rampzalig verlopen verkiezingen, hebben we allemaal een paar dagen nodig gehad om dit te verwerken. Ik had wel gerekend op een flink verlies, maar zo’n keiharde afstraffing voelt onverdiend aan voor ons. Deze slag hebben we verloren, maar daarom zijn we nog niet verslagen! Door deze nederlaag zullen we niet in een hoekje

lees verder »

Ties Stam beste politicus van Apeldoorn

door Natascha van den Berg op 9 maart 2017

Op donderdag 9 maart 2017 heeft RTV Apeldoorn ons raadslid Ties Stam verkozen tot beste politicus van Apeldoorn. We zijn er trots dat Ties die prijs gewonnen heeft en feliciteren hem hiermee heel hartelijk! Tot beste fractievertegenwoordiger is Mariette Buitenhuis (D66) uitgeroepen. Ook voor haar de allerbeste wensen! De redacteuren en verslaggevers van het politieke

lees verder »

Armoede

door Johan Kruithof op 21 februari 2017

De laatste maanden is het onderwerp armoede volop in het nieuws. Bijvoorbeeld op TV, denk aan het televisiedocumentaire “Schuldig, wie betaalt de rekening”, over mensen met grote schuldproblemen in de Vogelbuurt in Amsterdam. Maar ook op allerlei andere manieren is er, en wat mij betreft zeer terecht, aandacht voor het nog steeds grote probleem van

lees verder »

Onze jongeren

door Marga Jonkman op 21 februari 2017

Voor mensen die mij al wat langer kennen, is het duidelijk dat ik de jeugd een prominente plek geef in veel van mijn overwegingen. Tot vervelens toe, werd mij vroeger wel eens gezegd. De PvdA vindt het heel belangrijk dat jongeren van alle leeftijden meedenken, meebeslissen en meedoen in de politiek. Het gaat tenslotte om

lees verder »

Campagne op het Ordenplein

door Redactie op 18 februari 2017

Vandaag zijn we voor de campagne op winkelcentrum Orden geweest met Tweede Kamerlid Keklik Yücel en de Jonge Socialisten. Wij vroegen de mensen in Orden wie volgens hun een bloemetje hebben verdiend. Dit keer ging het bloemetje naar de dames Riezenbos en Brouwer voor hun inzet voor de buurtmoestuin.    

lees verder »

Politie geeft het goede voorbeeld

door Esref Öcal op 9 februari 2017

In november 2016 had ik al het één en ander geschreven over mijn wens om de tekst van Artikel 1 uit de Grondwet, een prominente, zichtbare plek te willen geven in het vernieuwde stadhuis, het Huis van de Stad. Mijn voorstel haalde helaas geen raadsmeerderheid. In het stadhuis is het (vooralsnog) niet verwezenlijkt, maar de

lees verder »

Stel je kandidaat voor de Apeldoornse gemeenteraad

door Redactie op 6 februari 2017

Op 21 maart 2018 zijn de gemeenteraadsverkiezingen in Apeldoorn. Voor de periode 2018-2022 is de PvdA op zoek naar volksvertegenwoordigers in de Apeldoornse gemeenteraad. Raadsleden van de PvdA bouwen dagelijks aan een eerlijke samenleving, waarin iedereen de kans krijgt het beste uit zichzelf te halen. Ze strijden voor goed werk, goed onderwijs en goede zorg.

lees verder »

Verkiezingscongres 14 en 15 januari 2017

door Marga Jonkman op 17 januari 2017

U heeft het vast allemaal meegekregen; dit weekend was het verkiezingscongres van de landelijke PvdA. U heeft als PvdA-lid zelf live mee kunnen kijken en mee kunnen stemmen via PvdAstemt.nl. Fijn dat ook gewone leden vanuit hun huis dat kunnen doen. Wij zijn een echte ledendemocratie. Uit Apeldoorn zijn we beide dagen aanwezig geweest op

lees verder »

Rond komen niet vanzelfsprekend

door Redactie op 13 januari 2017

Het NIBUD heeft in opdracht van de gemeenteraad onderzocht hoe de positie van mensen met lage inkomens is en of het gemeentelijke minimabeleid inwoners echt helpt om de eindjes aan elkaar te knopen. Tijdens de Politieke Markt van 12 januari overhandigde Chris Schouten (raadslid PvdA en voorzitter van de raadswerkgroep Monitoring Sociaal Domein) het rapport

lees verder »

De nieuwsbrief van de PvdA Apeldoorn

door Redactie op 20 december 2016

De vierde en laatste nieuwsbrief van de PvdA afdeling Apeldoorn, de koerier, is weer verschenen. Je kunt hem hier bekijken.

lees verder »

Winnen of verliezen

door Marga Jonkman op 11 december 2016

De afgelopen tijd hebben we kunnen “genieten” van de lijsttrekkerstrijd tussen Diederik en Lodewijk. Diederik is in zijn rondje langs de afdelingen begonnen in Apeldoorn. En we weten hoe het is afgelopen: Lodewijk heeft gewonnen. Ik denk dat veel partijgenoten, en dat bleek wel uit de uitslag, gemengde gevoelens hadden. Diederik heeft ons toch uit

lees verder »

Wat staat ons te doen?

door Johan Kruithof op 11 december 2016

De vraag wat te doen houdt me veel bezig. Dat is een vraag die onze partij zich meer dan ooit moet stellen. Maar ook, los van de partij, is het een vraag die voor alle mensen ontzettend van belang is in deze tijd. Onzekere tijden. Laten we ons beperken tot Nederland. Populisme groeit. De peilingen laten

lees verder »

In De Maten verdwijnen hoogspanningskabels te zijner tijd onder de grond

door Chris Schouten op 2 december 2016

In De Maten verdwijnen hoogspanningskabels te zijner tijd onder de grond Bij de behandeling van de Meerjarenprogrammabegroting 2017-2020’ diende de PvdA-fractie een de motie Revitalisering (z)onder hoogspanning in. De motie luidde als volgt:   Overwegende dat, de rijksoverheid een landelijke regeling voorbereidt voor de financiering van het ondergronds brengen van hoogspanningskabels, deze landelijke regeling in

lees verder »

PvdA Apeldoorn stelt schriftelijke vragen m.b.t. ongewenste stijging huurlasten voor mensen met een minimum inkomen

door Redactie op 21 november 2016

Landelijk kregen huurders met een laag inkomen vanaf 1 juli 2016 wederom te maken met een huurverhoging. De PvdA Apeldoorn wil weten wat de effecten hiervan zijn voor de Apeldoornse huurders met een minimum inkomen. Door de gestegen huren is de kans aanwezig dat hun huur boven de huurtoeslaggrens komt en dat daarmee de huurtoeslag

lees verder »

“Feel Good” moties vallen niet goed …

door Marga Jonkman op 12 november 2016

Donderdag 10 november was de behandeling van de jaarlijkse Meerjarenprogrammabegroting. Naast alle (technische) amendementen en moties die bij de meerjarenbegroting ingediend worden over financiën, asfalt, duurzaamheid en visies heeft de PvdA Apeldoorn ook een paar ‘feel good’ moties ingediend. Het ging om 2 moties. De ene motie heeft betrekking op de tekst van Art.1 uit de

lees verder »

De grondwet in het Huis van de Stad

door Esref Öcal op 12 november 2016

Gisteren bespraken wij in de Raad onder andere de vaststelling van de meerjarenprogramma begroting 2017-2015 (MPB 2017-2020). De begroting wordt telkens voor 4 jaar doorberekend, maar elk jaar krijgt natuurlijk het eerstvolgende jaar (in dit geval 2017) de volledige aandacht. Na behandeling van een twintigtal amendementen is met ruime meerderheid van de raad de MPB

lees verder »

Algemene Beschouwingen Meerjaren Programma Begroting

door Marga Jonkman op 27 oktober 2016

Voor ons ligt de nieuwe MPB. De rode draad hiervan is wederom het financieel herstel voorop, met een lentezonnetje in het vooruitzicht. De PvdA is hier erg blij mee. We kunnen met het steevast sturen op onze strategische doelen weer een zekere mate van trots en zelfbewustzijn uitstralen. Over de voorstellen, de oplossingen en de

lees verder »